Over

Een groter bewustzijn van de kracht van zonlicht

Verantwoord Zonnen neemt zonlicht – in de breedste zin – serieus en laat mensen ervaren wat de zon met hen doet. Zonlicht is immers zo veel meer dan alleen maar warmte en behaaglijkheid.
Verantwoord Zonnen helpt om de kennis over zonlicht in relatie tot gezondheid te vergroten door te innoveren en te delen, samen met anderen. Verantwoord Zonnen inspireert, prikkelt en beweegt individuen en systemen. Wij werken met mensen die anders durven denken. Mensen met een open blik, die positief zijn en niet geloven in één waarheid.

Een serieuze plek voor zonlicht

Verantwoord Zonnen draagt bij aan levensgeluk van individuen en aan vermindering van maatschappelijke kosten. Juist in het leven vinden wij het belangrijk dat zonlicht een serieuze plek krijgt en dat mensen weten wat het met hen doet. Veel chronische aandoeningen zijn immers het gevolg van een westers levenspatroon en de oplossing ligt ook vaak in de context van een leefstijlverandering. Daar moet verandering in komen.
Wij zijn toekomstgericht, praktisch en realistisch. Onze droom? Dat zonlicht een serieuze plek heeft in relatie tot onze gezondheid.

Waarom?

Verantwoord Zonnen wil het bewustzijn over zonlicht en de impact die zonlicht op ons leven, ons gevoel van welzijn en vitaliteit heeft, vergroten. Verantwoord Zonnen doet dit met initiatieven en projecten voor doelgroepen die werkzaam zijn op het terrein van welzijn en gezondheidszorg.
Dat zonlicht een positief effect kan hebben op de gezondheid wordt breed onderkend. Gezondheid en ziekte zijn niet los van elkaar te zien en zonlicht heeft dan ook effect op ziekte. Vaak wordt gekeken naar welke dosis zonlicht goed is voor alle mensen. Maar de verschillende huidtypes die mensen hebben, maken het van belang daarin te differentiëren. Dit gebeurt nog te weinig.

Zonlicht als remedie

Een van de thema’s waar Verantwoord Zonnen zich sterk voor maakt, is dan ook zonlicht als remedie. De gezondheidszorg in Nederland is op dit moment vooral curatief en op medicatie georiënteerd. Regelmatig blijkt deze aanpak slechts symptoombestrijding in plaats van de oorzaak van de aandoening aan te pakken. Dat zonlicht in de context van een bredere leefstijlaanpassing hier een remedie kan zijn, krijgt ook in de westerse wereld steeds meer aanhangers.

Cultuuromslag bij patiënten, consumenten, zorgverleners en overheid

Dit vraagt om een cultuuromslag bij patiënten, consumenten, zorgverleners en de overheid en vereist aanpassing van zorgverlening, nieuwe protocollen en voorbeeldprojecten. Het thema verdient het daarmee onderdeel te zijn van de opleiding van zorgverleners. In het licht van de noodzakelijke verlaging van de zorgkosten kan zonlicht als remedie een grensverleggende verandering betekenen.
Verantwoord Zonnen heeft als hoofddoel om de verspreiding van dit gedachtegoed en de inbedding van dit denken tot stand te brengen.

Hoe werken wij?

Verantwoord Zonnen is een praktische en resultaatgerichte organisatie. Verantwoord Zonnen gelooft dat bewustwording bij enkelen, het begin van vooruitgang voor velen kan zijn.

Inspireren, prikkelen en uitdagen

Verantwoord Zonnen gelooft dat voor wezenlijke veranderingen draagvlak en medewerking van individuen en organisaties nodig zijn. Verantwoord Zonnen wil daarom inspireren, prikkelen en uitdagen.